THƯỚC ĐO LASER


Sort By:
Show:
Thước đo Laser cầm tay Mileysee S2 loại 60m
hước đo Mileseey S2 60 M các tính năng:1. Tự Động lưu trữ các giá trị đo, nó có thể ghi lại 20 nhóm…
Thước đo Laser Mileysee S6 loại 60M
ngay lập tức đo khoảng cách, area & khối lượng với một nút hoạt động: YESdải đo rộng: YESđộ chính xác…
Thước đo laser Mileseey S6 loại 40m
Tính Năng:ngay lập tức đo khoảng cách, area & khối lượng với một nút hoạt động: YESdải đo rộng: YESđộ…
Thước đo laser Mileseey S2 loại 40m
Thước đo Mileseey S2 40 M các tính năng:1. Tự Động lưu trữ các giá trị đo, nó có thể ghi lại 20 nhóm…